Maison de la participation

Publicatie van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Het boek brengt de Veurnse bewonersplatforms in een concreet kader. Het wil vooral een inspiratiebron zijn voor steden en gemeenten om te komen tot een gedegen inspraakbeleid. Het vormt geen “schone schijn”- verhaal, maar de weergave van een proces die bewoners, beleid, ambtenaren, … met vallen en opstaan samen doorlopen hebben en hen leert op een kwalitatieve manier om te gaan met het ‘modewoord’ participatie.

  • Idées – 100 Techniques de créativité pour les produire et les gérer
  • Inventariscatalogus van de schilderijen
  • Inventariscatalogus van de schilderijen en sculpturen
  • J’innove comme on respire – ... ou comment faire vivre notre capacité d’innovation
  • Jeunes en ville, Bruxelles à dos ? - L’appropriation de l’espace urbain bruxellois par des jeunes de différents quartiers