Maison de la participation

A joint publication of the Ethnocultural Diversity ressource Center and the Kin Baudouin Foundation

Conditions, instruments, best practices, ways to achieve and measure good governance at the local level.

  • Het Brussels Parlement – De Brusselse Hoofdstedelijke Raad
  • Het burger-ei – Perspectieven op lokale burgerparticipatie
  • Het potentieel van de diasporafilantropie – Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeentschappen
  • Horen, Zien en Stemmen – Lokale verkiezingen 2006
  • How to communicate – Strategic communication on migration and integration