De gemeente Anderlecht en de bewoners van de wijk Het Rad werken samen aan de renovatie van de openbare ruimten van de wijk. In het vervolg van ons werkprogramma is de volgende bijeenkomst op woensdag 24 maart om 18u00 in het Sociaal Restaurant van het Duivenmelkerspark.

Op het programma de volgende voorstellen :
 Voorontwerpen voor de herinrichting van het Minister Wautersplein, van de Melckmanslaan en van de Mensenrechtenstraat
 Evolutie van de lopende projecten

De toekomst van de wijk Het Rad moet worden besproken met al zijn bewoners en gebruikers. Komt allen naar deze bijeenkomst om er al uw opmerkingen en ideeën te geven. Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen kunt u uw vragen en commentaren sturen aan het Participatiehuis, Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht of per e-mail naar het volgende adres : participatie anderlecht.irisnet.be.

Raadpleeg de verslagen van de vorige workshops en de kaarten op onze pagina opgedragen aan de Workshops Stedenbouw « ’t Rad ».

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"