Maison de la participation

De behoeften van een gemeente zijn talrijk. Dankzij de bijdragen van elke burger, beschikt het gemeentebestuur over een budget om het beleid te voeren en om te zetten in de praktijk. Toch zijn de beschikbare bedragen steeds beperkt.

Hoe bepaalt het schepencollege zijn prioriteiten ? Hoe beslist het waaraan de
middelen zullen worden besteed ? Welke plaats hebben wij, als burger ? Hoe
kunnen we de keuzes van het college begrijpen, analyseren en hoe kunnen we
gehoord worden ?

Om meer inzicht te krijgen in deze materie, zal een werkgroep worden opgestart.

Kom naar de eerste vergadering in het Participatiehuis op 21 april om 17.30 uur. U krijgt uitleg over de begroting van 2010 en kunt bijdragen om de begroting van 2011 toegankelijker te maken.

Dit is een initiatief van de schepen van Financiën, Fabrice Cumps en krijgt de
steun van burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven.

  • Gemeentelijk Parkeerplan
  • Groentemanden
  • Hoe maak ik mijn huis op een goedkope en ecologische manier schoon ?
  • Hoe sorteer je afval ?
  • Inzicht in de gemeentelijke begroting