Maison de la participation

Comité “Bout du Monde” en “Groupe des voisins” nodigen u uit voor de grote lenteschoonmaak. Afspraak om 13.30 uur voor het lokaal van de Sociale Cohesie, nr. 59.

  • Geleide wandeling : Scherdemaal en het parksysteem in Anderlecht
  • Geschiedenis van de vrouwenlijke emancipatie werelwijd
  • Goed in mijn gemeente
  • Het Rad - Inhuldiging wijkcompostpunt
  • Info-avond GemOP