Maison de la participation

Afspraak om 9 uur op de speelplaats van basisschool Les Marronniers. Na koffie en croissants, steken de inwoners de handen uit de mouwen om de Verzoeningsstraat te vegen en schoon te maken. Samen met de school P6/13 organiseert het Comité uit de Verzoeningsstraat een grote tekenwedstrijd om kinderen, ouders en inwoners te sensibiliseren voor de netheid in hun wijk. De tekeningen worden de dag zelf tentoongesteld. Om 10.30 u, na de schoonmaakactie, volgt de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd.

  • Geleide wandeling : Scherdemaal en het parksysteem in Anderlecht
  • Geschiedenis van de vrouwenlijke emancipatie werelwijd
  • Goed in mijn gemeente
  • Het Rad - Inhuldiging wijkcompostpunt
  • Info-avond GemOP