Maison de la participation

Heel wat mensen hebben deelgenomen aan de eerste ontmoeting over de gemeentebegroting. De volgende openbare zitting over de gemeentebegroting zal plaatsvinden op 28 juni 2010 om 17u30 in het Participatiehuis.

Tijdens die zitting komen de middelen van de gemeente aan bod :
 Waar komen deze vandaan ? In welke verhoudingen ?
 Over welke manoeuvreeruimte beschikt de gemeente ?
 Wat gebeurt er met de belastingen in de financiering van de gemeente ?

Vergeet niet dat tijdens deze openbare zittingen ook een communicatiemiddel over de gemeentelijke financiën wordt uitgewerkt, dat in de gemeente zal worden verspreid om de nieuwe gemeente begroting voor te stellen ! Uw medewerking is dus van groot belang.

  • Nieuwjaars-Particip’Café - 5 jaar Participatiehuis
  • Nieuwjaars-Particip’Café
  • Openbare ontmoeting met Coopealnor, Braziliaanse partner van Oxfam
  • Opendeurdag
  • Particip’Café “Onze gemeente, ons NET-werk !”