Maison de la participation

In het kader van de Dag van de Dialoog nodigen verenigingen uit Anderlecht en andere gemeenten u uit om plaats te nemen aan de dialoogtafels. De bedoeling is mensen met verschillende achtergronden samen te brengen om ervaringen en gedachten te delen in kleine groepjes rond het thema “erbij horen”.

Info : Casi-uo : 02 521 21 25 - casi-uo skynet.be

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.

  • Geleide wandeling : Scherdemaal en het parksysteem in Anderlecht
  • Geschiedenis van de vrouwenlijke emancipatie werelwijd
  • Goed in mijn gemeente
  • Het Rad - Inhuldiging wijkcompostpunt
  • Info-avond GemOP