Maison de la participation

De gemeente Anderlecht en de bewoners van de wijk Het Rad werken samen aan de renovatie van de openbare ruimten van de wijk. De volgende bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 5 oktober 2010 om 18u00 in het
Sociaal Restaurant van het Duivenmelkerspark.

Op het programma :
 voortgang van het renovatieproject van het minister Wautersplein en de omliggende straten, inclusief het herstel van de hagen
 uitkomst van de simulatietest van de voorziene aanpassingen aan het kruispunt Walcourt-Sympathie
 algemene informatie

De toekomst van de wijk Het Rad moet worden besproken met al zijn bewoners en gebruikers. Komt allen naar deze bijeenkomst om er al uw opmerkingen en ideeën te geven. Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen kunt u uw vragen en commentaren sturen aan het Participatiehuis, Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht of per e-mail naar het volgende adres : participatie anderlecht.irisnet.be.

Raadpleeg de verslagen van de vorige workshops en de kaarten op onze pagina opgedragen aan de Workshops Stedenbouw « ’t Rad ».

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"