Maison de la participation

Thema : Economie

Deze workshop is voorgesteld in het kader van de lokale Agenda 21 van Anderlecht. Meer info in onze rubriek Agenda 21.

  • Geleide wandeling : Scherdemaal en het parksysteem in Anderlecht
  • Geschiedenis van de vrouwenlijke emancipatie werelwijd
  • Goed in mijn gemeente
  • Het Rad - Inhuldiging wijkcompostpunt
  • Info-avond GemOP