De gemeente Anderlecht en de bewoners van de wijk Het Rad werken samen aan de renovatie van de openbare ruimten van de wijk. De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 december 2010 om 18u00 in het
Sociaal Restaurant van het Duivenmelkerspark.

Op het programma
 perspectieven voor de herwaardering van de tuinwijk,
 vervolg van de renovatieprojecten voor het openbare wegennet en de openbare ruimte in de wijk.

De toekomst van de wijk Het Rad moet worden besproken met al zijn bewoners en gebruikers. Komt allen naar deze bijeenkomst om er al uw opmerkingen en ideeën te geven. Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen kunt u uw vragen en commentaren sturen aan het Participatiehuis, Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht of per e-mail naar het volgende adres : participatie anderlecht.irisnet.be.

Raadpleeg de verslagen van de vorige workshops en de kaarten op onze pagina opgedragen aan de Workshops Stedenbouw « ’t Rad ».

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"