Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een Waterbeheersplan op. Daarmee verbindt het Gewest zich ertoe diverse maatregelen te treffen om de grote uitdagingen van het waterbeheer in Brussel aan te gaan, zonder daarbij evenwel aan comfort of doeltreffendheid in te boeten : kwaliteit van het drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering, bescherming van de waterlopen en andere vochtige milieus, enz.

Vóór de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van maatregelenprogramma van het Waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanneemt, wordt dat plan aan de bewoners van het Gewest voorgelegd in een openbaar onderzoek dat loopt van 28 februari 2011 tot 28 augustus 2011. Het belang van het openbaar onderzoek bestaat erin dat de Brusselaars en de diverse wateractoren (verenigingen, gemeenten, intercommunales, enz.) zich kunnen uitspreken over de doeltreffendheid van de geplande maatregelen en dat ze eventueel nieuwe maatregelen kunnen voorstellen.

Voor meer info, een openbare infovergadering voor de inwoners van Anderlecht en Molenbeek neemt plaats op maandag 27 juni om 19u30 in het Thomas Owen zaal van de “Espace Maurice Carême", Kapelaanstraat 1-7 te 1070 Anderlecht

Meer info over de Waterbeheersplan op de website van Leefmilieu Brussel.

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"