Maison de la participation

De gemeente Anderlecht en de bewoners van de wijk Het Rad werken samen aan de renovatie van de openbare ruimten van de wijk. De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 september 2011 om 18u00 in het
Sociaal Restaurant van het Duivenmelkerspark.

Op het programma :
 presentatie van een lokaal initiatief
 eerste elementen van de diagnostiek van de steegjes
 voorbereiding van de autoloze dag in Het Rad
 lopende projecten

De toekomst van de wijk Het Rad moet worden besproken met al zijn bewoners en gebruikers. Komt allen naar deze bijeenkomst om er al uw opmerkingen en ideeën te geven. Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen kunt u uw vragen en commentaren sturen aan het Participatiehuis, Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht of per e-mail naar het volgende adres : participatie anderlecht.irisnet.be.

Raadpleeg de verslagen van de vorige workshops en de kaarten op onze pagina opgedragen aan de Workshops Stedenbouw « ’t Rad ».

  • Voorstel Beheerplan Water (BPW) : openbare infovergadering
  • Voorstelling « B...rêves de trottoir »
  • Voorstelling participatieve begroting
  • Voorstelling van de activiteiten gebonden aan de sociale kruidenier van Filet
  • Wandeling langs gemeenschappelijke moestuinen