Het Stadsatelier Het Rad neemt deel aan de autoloze zondag.

Op het programma :

Stand van het Radatelier op het Wautersplein, van 10u00 tot 17u00, naast de acties die voorzien zijn door de preventie-antenne Uzine
 informatie en uitwisselingen rond het werk van het atelier
 presentatie van de projecten van bewonersinitiatieven uit de wijk
 verzameling van ideëen voor de vorming van een lokaal collectief

Wandelingen in de wijk en aan de oevers van de Zenne : diagnoses, ontdekkingen, vragen, voorstellen...
 de groene ruimtes van de wijk (parken, steegjes,...) : vertrek om 11u en om 15u aan de atelierstand op het Wautersplein
 de groene ruimtes aan de oevers van de Zenne in Anderlecht : vertrek om 11u en om 15u aan de van Aa-sluis
De wandeling wordt gerealiseerd in samenwerking met de vereniging « Coordinatie Zenne ».
Voor deze wandeling is een inschrijving noodzakelijk, dit kan via het
adres laroue periferia.be (de plaatsen zijn beperkt)

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"