De gemeente heeft de realisatie van het BBP Biestebroek ondernomen. Het studiebureau "Aries-Buur", aangeduid om deze missie uit te voeren werkt in de zone afgebakend door :

Klein Eilandstraat, Industrielaan, Ontwikkelingsstraat, Biestebroekkaai, François Ysewijnsstraat, een loodrechte op de Bergense steenweg uitgezonderd percelen nrs 602-604, Bergense steenweg, Raymond Vander Bruggenlaan, Scheutveldstraat, Orchideënstraat, Oud Stationstraat, Emiel Carpentierstraat, Electriciteitsstraat en de spoorweg.

Het Biestebroek-bekken beschikt over stedenbouwkundige troeven die mits een strategische ontwikkeling zijn herwaardering mogelijk maken. Een herdefiniëring en herkwalificatie van de zone zou de samenhang van beide kanaaloevers en de omliggende wijken met verschillende bestemmingen en organisaties bevorderen.

Participatie van de burgers

Op zaterdag 14 januari 2012 werd een openbare informatiezitting georganiseerd om de werkmethode voor de ontwikkeling van het BBP voor te stellen, gevolgd door een rondleiding op de site op initiatief van schepen van Stadsontwikkeling Anne-Marie Vanpévenage en de gemeentelijke overheden, in samenwerking met het studiebureau Aries-Buur.

Verslag

Workshop

De namiddag van de 24e januari werd besteed aan een sessie met workshops. De thema’s van "stedelijke verbinding", « identiteit van de zone », « stedelijke programmatie » en « duurzame ontwikkeling » werden ontwikkeld en geanalyseerd door de gasten. Rond elke tafel vondt men de gemeenschappelijke en regionale overheidsinstanties, economische actoren en particuliere ontwikkelaars, buurtcomites, waarnemers of andere vertegenwoordigers van de bewoners. Alle deelnemers zijn direct of indirect betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. De oogst van hun meningen en indrukken zal bijdragen aan het succes van de studie.

Verslag

Actueel

De site Biestebroek was betrokken door de wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan goedgekeurd op 2 mei 2013 en van kracht sinds 21/12/2013.

In overeenstemming met de nieuwe bepalingen van het gewestplan, heeft het studie bureau het Masterplan van het BBP « Biestebroek » voltooid, die door de gemeenteraad goedgekeurd werd tijdens zijn zitting van 27 maart 2014.

Masterplan

Met deze goedkeuring, kan de gemeente de ontwikkelingsfase van het Bijzonder bestemmingsplan starten : de eerste stap is het opstellen en goedkeuring van het lastenboek van het Milieu-effectenrapport (MER) van het BBP.

Uw mening interesseert ons !

Uw opmerkingen zijn welkom in het Participatiehuis / Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht of aan stadsontwikkeling anderlecht.irisnet.be.

Inlichtingen : Tel 02/558.08.65 - Fax 02/512.91.53

Uw medewerking is kostbaar, het gaat immers om uw buurt !
  • Edito