De gemeente heeft de realisatie van het BBP « Klaverwijk » ondernomen. LHet gebied van het Bijzonder Bestemmingsplan ligt tussen de Bergensesteenweg, de Klaverstraat, de Delwartstraat, de James Cookstraat, de Bloemtuilstraat, de Pierre Schlosserstraat en de Alexandre Pierrardstraat.

Op initiatief van de Schepen van Stadsontwikkeling Anne-Marie Vanpévenage, zullen de gemeentelijke overheden in samenwerking met het studiebureau Clerbaux-Pinon, de burgers uitnodigen op een info-avond om het ontwerpplan van het B.B.P. "Klaverwijk" en het Milieueffectenrapport voor te stellen.


De info-avond
zal plaatsvinden
in het Participatiehuis,
Wayezstraat 94 - 1070 Brussel
op donderdag 26 april 2012
om 18u.

Inschrijving : stadsontwikkeling anderlecht.irisnet.be met de vermelding « BBP Klaverwijk - 26/04/12 ».

Meer informaties over het BBP « Klaverwijk » ? U kan onze article bezoeken.

  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Animatie vrijwilligerswerk & voeding