BURGERINITIATIEF VOOR DE WIJK !

Het Participatiebudget van het Duurzame Wijkcontract "Scheut" ondersteunt initiatieven van wijkbewoners om het wijkleven te verbeteren door de bewoners geïnitieerde en gedragen projecten te organiseren.

Elke groep personen (die elkaar al - of niet - kennen), wijkbewoner van Scheut of werkenden kan een voorstel indienen.

Samen bedenken ze een project voor de perimeter van de duurzame Wijcontract "Scheut".

In 2012 zijn er twee projectoproepen : de voorstellen moeten ingediend worden voor de 22 juni 2012, of 19 october 2012, door middel van de formulier

De geselecteerde projecten ontvangen elk maximum 2000€. Het bedrag wordt gestort na goedkeuring van het project. Dit bedrag dient om de werkingskosten en materiaal te betalen die nodig zijn voor de uitvoering van het project.
  • Eerste Projectvoorstel
  • Tweede project oproep