Tijdens het eerste sessie (16 januari), hebben we constructive discussies gewisseld. Deelneem om verder te discussiëren, uw idëeen voorstellen en beslissen nemen voor 2013 !

Samen, zullen we praten over :
 het reglement,
 het selectieproces,
 het bedrag,
 het rol van het selectiecomité,
 de selectiecriterias...

En alle andere vragen dat u belangrijk vindt !

Het Participatief Budget, een wijkproject voor en door de bewoners van Scheut geanimeerd !

Iedereen is welkom !

Plaats : Buurthuis - Scheutlaan 145

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"