De Klaverwijk, en in het bijzonder het gedeelte tussen de Lenniksebaan en de Delwartstraat, zal geleidelijk uit de grond komen, een stedelijke ontwikkeling die beantwoordt aan de bepalingen van het Bijzonder Bestemmingsplan « Klaverwijk », goedgekeurd door de Regering op 28 maart 2013.

De verschillende gemeentelijke diensten werken nauw samen om maximum de hinder, verbonden aan de werken, te minimaliseren. Op deze manier probeert het gemeentebestuur u regelmatig op de hoogte te houden van de vooruitgang van de situatie.

Gemeentelijke projecten :

 Bouwen van een school :
De vergunningsaanvraag « Bouwen van een kleuterschool en een lagere school en een sportzaal - Heraanleg van het voetpad van de James Cookstraat (kant school) » ingediend door het gemeentebestuur werd op 25 oktober 2013 verleend.
Plan van de omgeving

Vorderingsstaat van het dossier :
Het bedrijf voor de uitvoering werd op 3 december laatsleden aangeduid.
De werf met betrekking tot het bouwen van de school is gestart sinds 28 april 2014.
De opening van de school is voorzien voor september 2016.

 Heraanleg van de James Cookstraat en de Eugène Baielaan :
De aanleg van de ingang van de school werd opgenomen in de perimeter van de vergunningsaanvraag « Heraanleg van de James Cookstraat en de Eugène Baielaan in het kader van de oprichting van de Klaverschool » ingediend door het gemeentebestuur.
Plannen A B C D E F

Vorderingsstaat van het dossier :
De bouwvergunning werd toegestaan door de gewestelijke overheid op 11/04/2014.
De uitvoeringsplanning van de werken werd nog niet vastgelegd.

Private projecten :

 Verkaveling door Immo La Roue :
Project : verkavelen (woningen, kantoren, winkels) met oprichting van wegen.
Afgifte van de vergunning : 15/03/2012

Vorderingsstaat van het dossier :
/

 Bouwen van woningen door Immo Trèfles :
Bouwen van 47 woningen op de hoek van de Lenniksebaan en de Klaverstraat, project die de eerste fase is van de werken voorzien door de ontwikkelaar ap&d (All Projects & Developments nv).
Afgifte van de vergunning : 04/06/2014

Vorderingsstaat van het dossier :
Begin van de werf : Lente 2015.

 Bouwen van een rusthuis door Immo Trèfles :
Bouwen van 148 kamers voor 160 bewoners op de hoek van de Lenniksebaan en de toekomstige centrale as van de wijk, werken voorzien door de ontwikkelaar ap&d (All Projects & Developments nv).

Vorderingsstaat van het dossier :
Dossier neergelegd op 12/09/2014.
De instructie van de aanvraag is in omloop.

 Creatie van wegenissen (beplanting, meubilair en technische uitrustingen) door Immo Trèfles :
Realisatie van de wegenissen voor de leefbaarheid van de wijk, werken voorzien door de ontwikkelaar ap&d (All Projects & Developments nv).

Vorderingsstaat van het dossier :
Dossier neergelegd op 25/09/2014.
De instructie van de aanvraag is in omloop met het oog op het maken van het openbaar onderzoek.

 Tijdelijke inrichting
Opslag van materialen, op de hoek Klaver-Delwart, voor de realisatie van de wegenissen van de wijk.

  • BBP Klaverwijk, een visie voor de toekomst
  • De Klaverwijk in aanleg !
  • Edito