Thema : Samenleven in een multiculturele samenleving : elkaar respecteren, dialoog en interactie

De Europese Week van de Lokale Democratie heeft sinds 2008 als doel om het gemeentebestuur dichter bij de burgers te brengen en deze burgers bij initiatieven te betrekken. Voor het Participatiehuis is deze week een van de belangrijkste evenementen van het jaar.

Zaterdag 10 oktober 2015

Ontbijt « made in dignity »
8u tot 12u - Institut des Sœurs de Notre Dame, Veeweydestraat 40

De Oxfam wereldwinkel in Anderlecht biedt een gezellig ontbijt aan met producten die aan de juiste prijs bij producenten uit het zuiden en het noorden werden aangekocht.

Bloed geven met het Rode Kruis.

Prijs : EUR 5 voor volwassenen en EUR 1,50 voor begeleide kinderen van 6 tot 18 jaar

Bezoek aan gebedsplaatsen
Van 9u tot 12u30 – Vertrek aan de Oxfamontbijten.

In Anderlecht wonen verschillende gemeenschappen samen, getuige de synagogen, moskeeën en kerken. Aan de hand van een intercultureel parcours, dat werd uitgestippeld door de Preventiedienst, maakt u kennis met de verschillende gebedshuizen, tradities en religieuze overtuigingen en krijgt u inzicht in hoe deze
verschillende geloofsgemeenschappen samenleven in Anderlecht en met elkaar in dialoog gaan.

Tijdens de wandelingen tussen de verschillende gebedshuizen, vertelt een gids die gespecialiseerd is in socio-culturele diversiteit, u meer over
de geschiedenis en actualiteit van het huidige multiculturele Anderlecht.

Gratis maar inschrijven is nodig, want de plaatsen zijn beperkt
Meer info in dit document
Inschrijvingsformulier

Zondag 11 oktober 2015

Ontbijt « made in dignity »
9u tot 13u - Institut Notre-Dame, De Fiennestraat 52

De Oxfam wereldwinkel in Anderlecht biedt een gezellig ontbijt aan met producten die aan de juiste prijs bij producenten uit het zuiden en het noorden werden aangekocht.

Prijs : EUR 5 voor volwassenen en EUR 1,50 voor begeleide kinderen van 6 tot 18 jaar

Bezoek aan gebedsplaatsen
Van 10u tot 13u30 – Vertrek aan de Oxfamontbijten.

In Anderlecht wonen verschillende gemeenschappen samen, getuige de synagogen, moskeeën en kerken. Aan de hand van een intercultureel parcours, dat werd uitgestippeld door de Preventiedienst, maakt u kennis met de verschillende gebedshuizen, tradities en religieuze overtuigingen en krijgt u inzicht in hoe deze
verschillende geloofsgemeenschappen samenleven in Anderlecht en met elkaar in dialoog gaan.

Tijdens de wandelingen tussen de verschillende gebedshuizen, vertelt een gids die gespecialiseerd is in socio-culturele diversiteit, u meer over
de geschiedenis en actualiteit van het huidige multiculturele Anderlecht.

Gratis maar inschrijven is nodig, want de plaatsen zijn beperkt
Meer info in dit document
Inschrijvingsformulier

Maandag 12 oktober 2015

Gewestelijke academische zitting
14u - Léon Théodorstraat 108 (1ste verdieping), 1090 Jette

Na de openingsspeeches, stellen volgende drie personen de beleidsmaatregelen voor, samen met pertinente alternatieven binnen de participatieve democratie : Samuel Thirion van het internationale netwerk Together, Piet van Meerbeek van BRAL en een vertegenwoordiger van het Participatiehuis van Anderlecht. Na de presentaties is het tijd voor een debat en een drankje.

Gratis

Woensdag 14 oktober 2015

Samenlevingsparcours voor kinderen en jongeren
14u – afspraak aan de boot van vzw Sémaphore, Biestebroekkaai 90bis ende ouders worden verwacht in metrostation Aumale, waar ze vanaf 15u30 de dansvoorstelling kunnen meepikken.

Kinderen en jongeren kunnen een parcours volgen met verschillende activiteiten rond het thema samenleven. Het parcours start aan de boot van vzw Sémaphore, waar ze kennismaken met actietheater.
Daarna trekken ze naar het Verzetsplein, waar vzw Javva animatie voorziet over interculturaliteit. Vervolgens gaan ze naar metrostation Aumale, waar vzw Safa stands en animatie voorziet. Om 16u geven
kinderen en jongeren uit het Centrum, samen met de Preventiedienst een voorstelling werelddans.

Gratis
Gelieve zich in te schrijven bij vzw Sémaphore 02 521 93 51

Ontmoeting en debat : "Tolerant samenleven zonder vooroordelen"
Van 19u tot 21u30 – Raadszaal van het gemeentehuis, Raadsplein 1

Het platform der erediensten nodigt u uit voor een ontmoeting en een debat met volgende sprekers : Vassilis Saroglu, professor aan de UCL en directeur van het “Centre de Psychologie de la Religion” - Thomas Gergely, professor aan de ULB en directeur van het “Institut d’Études du Judaïsme” en Khaled Haji, secretaris-generaal van de “Conseil Européen des Oulémas marocains”. Guy Haarscher, filosoof en professor van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en van de faculteit
Rechten van de ULB, neemt de rol van moderator op zich.

Gratis
Gelieve zich in te schrijven bij Mevr De Cort 02 558 08 21 of clcl anderlecht.brussels

Donderdag 15 oktober 2015

Particip’Café "Wijkcomités aan het woord
18u30 tot 21u – Participatiehuis, Wayezstraat 94

Wij nodigen de wijkcomités uit om samen na te denken over hoe we
best kunnen communiceren met de buurtbewoners. Hoe kunnen we hen helpen informatie te verspreiden ? Hoe kunnen zij ons hierbij helpen ? Iedereen is uiteraard welkom, lid van een wijkcomité of niet, en het is ook de gelegenheid om ook andere inwoners van onze gemeente te ontmoeten.

Gratis - Broodjes worden voorzien
Gelieve zich in te schrijven bij het Participatiehuis - 02 555 22 70 of participatie anderlecht.brussels

Vrijdag 16 oktober 2015

Start campagne “Respecteren van de parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten”

Vele autobestuurders parkeren zich even op een parkeerplaats die voorbehouden is voor mensen met een handicap. De Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid wil deze slechte gewoonte weg en bestuurders aansporen om in de toekomst beter op te letten. Daarom organiseert het voor het derde opeenvolgende jaar een sensibiliseringscampagne. Na deze campagne zal er strenger worden opgetreden tegen inbreuken. De sensibiliseringsactie gaat door aan het Westland Shopping Center op 16 en 17 oktober, aan de Ikea op 23 en 24 oktober en aan de Cora op 30 en 31 oktober.

Info : Dienst Gelijke Kansen – 02 558 08 44

Zaterdag 17 oktober 2015

Vrijwilligersdag in de Passerwijk
10u tot 18u – Liverpoolplein, Liverpoolstraat 65

Het duurzaam wijkcontract Passer en de vzw’s Javva en Boule de Neige bundelen de krachten om het Liverpoolplein nieuw leven in te blazen. Samen met hun jongeren, organiseren ze een reeks participatieve workshops die vrijwilligerswerk (het plein schoonmaken en planten beschermen) combineert met creativiteit, zoals grafische
workshops en kookworkshops. Het is de bedoeling om samen te
werken en het plein aangenamer te maken. Bent u in de buurt, dan mag u gerust langskomen om een handje te helpen.

Gratis
Info : Duurzaam wijkcontract Passer project Passer en Gezondheid - 02 526 85 82

  • Programma 2008
  • Programma 2009
  • Programma 2010
  • Programma 2011
  • Programma 2012