Het platform der erediensten nodigt u uit voor een ontmoeting en een debat met volgende sprekers : Vassilis Saroglu, professor aan de UCL en directeur van het “Centre de Psychologie de la Religion” - Thomas Gergely, professor aan de ULB en directeur van het “Institut d’Études du Judaïsme” en Khaled Haji, secretaris-generaal van de “Conseil Européen des Oulémas marocains”. Guy Haarscher, filosoof en professor van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en van de faculteit Rechten van de ULB, neemt de rol van moderator op zich.

Plaats : Raadszaal van het gemeentehuis, Raadsplein 1
Gratis

Gelieve zich in te schrijven bij Mevr De Cort 02 558 08 21 of clcl anderlecht.brussels

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.

  • Algemene vergadering van het "Collectief van het Rad"
  • Archive
  • Bezoek aan gebedsplaatsen
  • Dag van de Buren
  • De wijk Het Rad vereert zijn 2de compost !