Op vrijdag 15 juni om 13.00 uur (Dokter Meersmanstraat 30) heeft een workshop plaatsgehad voor iedereen die werkt binnen de perimeter van het wijkcontract (zowel gemeenteadministratie als privé-ondernemingen). Dit was een gelegenheid om de prioriteiten aan te kaarten en vast te leggen rekening houdende met het advies en de ervaring van de terreinkenners.

Er werden twee werkgroepen gevormd : een rond het thema openbare ruimte, een tweede rond het thema huisvesting. De deelnemers hebben vragen gesteld, advies gegeven en voorstellen geformuleerd om het dossier aan te vullen.

Eenzelfde workshop, maar dan voor bewoners, heeft op maandag 18 juni om 18.00 uur plaatsgehad (zelfde adres). Ook hier werden twee groepen gevormd : een om te praten over het Lemmensplein en een over het Liverpoolplein. Een groep jongeren heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om voorstellen te doen rond sport en veiligheid.

  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis