burgervergadering Megafon van de wijk Klavers-Het Rad-AA.
Het project Megafon: mijn stem voor mijn wijk in de zomer van 2021 van start ging met een grote online-enquête. Toen ging het college je ontmoeten in je buurt.

Nu zal er een burgervergadering in wijk Klavers-Het Rad-AA. worden gevormd om samen een burgerberaadslaging op te stellen. Uit de ingeschreven personen zullen 30 personen worden geloot om deze vergadering te vormen. In aansluiting op de vorige fasen is het de bedoeling dat deze vergadering één of meer projecten bouwt voor een investering van 75.000 euro. De gekozen projecten zullen ter goedkeuring aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd en vervolgens door de gemeentelijke diensten worden uitgevoerd.

Concreet zal de burgervergadering drie keer bijeenkomen:

  • zaterdag 14 september van 9u30 tot 13u30
  • dinsdag 09 november van 18u30 tot 21u30
  • dinsdag 16 janvier van 18u30 tot 21u30

 
Schrijf u vóór 02 oktober 2023 in voor de loting, door ons onderstaande informatie te sturen:

  • Per e-mail: participatie anderlecht.brussels
  • Per telefoon: 02/555 22 70
  • Per antwoordcoupon af te geven in de Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht. (bij de brief die u van de gemeente ontvangt)

Meer informatie : https://anderlecht.monopinion.belgium.be of neem contact met ons op.

Bij voorbaat dank voor uw deelname.