De gemeente Anderlecht heeft van de federale overheid financiële middelen
gekregen om de openbare ruimte in Het Rad een grondige opknapbeurt te geven. Het college van burgemeester en schepenen organiseert een debat om samen met de bevolking de prioriteiten en de krijtlijnen van het project te bepalen.

De toekomst van de wijk Het Rad moet worden besproken met al zijn bewoners en gebruikers. Daarom worden workshops georganiseerd om de voorstellen voor het plein, de straten en de mobiliteit verder uit te werken.

Hieronder vindt u alle verslagen van de workshops en illustratieve kaarten. Raadpleeg onze agenda om de datum van de volgende vergadering te weten.

Informatiedocument over de vooruitgang van de projecten in januari 2012