De Europese Week van de Lokale Democratie is een Europees evenement dat jaarlijks plaats heeft op de verjaardag van goedkeuring van het Europees Handvest inzake lokale autonomie door de Raad van Europa (15 oktober 1985).

Het doel van de week is de kennis van de burgers over hun lokale besturen te verbeteren en ze aan te moedigen tot meer burgerparticipatie.

 • Programma 2008
  Le 13 avril 2010
  Van 13 tot 19 oktober 2008 Thema : Europa heeft oor voor de burger
 • Programma 2009
  Le 13 avril 2010
  Van 12 tot 18 oktober 2009 Thema : Solidariteit als middel tegen de crisis
 • Programma 2010
  Le 13 avril 2010
  Van 15 tot 23 oktober 2010 Thema : Burgerparticipatie en duurzame ontwikkeling
 • Programma 2011
  Le 12 septembre 2011
  Van 10 tot 22 oktober 2011 Thema : Rechten van de Mens en vrijwilligerswerk
 • Programma 2012
  Le 1er octobre 2012
  Van 12 tot 18 novembre 2012 : Mensenrechten en sociale cohesie
 • Programma 2013
  Le 25 septembre 2013
  Van 12 tot 20 oktober 2013 Thema : Actief burgerschap : stemmen, delen en deelnemen
 • Programma 2014
  Le 11 septembre 2014
  Van 9 tot 22 oktober 2014 Thema : Participatieve democratie : voorstellen, delen, beslissen
 • Programma 2015
  Le 14 septembre 2015
  Van 10 tot 17 oktober 2015 Thema : Samenleven in een multiculturele samenleving : elkaar respecteren, dialoog en (...)