Wilt u meer te weten komen over Agenda 21 in Anderlecht en de andere Brusselse gemeenten ? Bezoek dan de gewestelijke blog via http://agenda-iris-21.be/nl/

Agenda 21 : een participatief actieplan voor de 21ste eeuw

Onder deze vreemde naam schuilt een praktisch instrument dat tot doel heeft de drie pijlers betreffende de duurzame ontwikkeling in onze gemeente te versterken : de gezamenlijke ontplooiing, de bescherming van het leefmilieu en de ontwikkeling van een ethische en solidaire economie.

Om dit ambitieuze doel geleidelijk aan te bereiken is er gekozen voor een methode van kleine stapjes : een opeenvolging van acties op korte en middellange termijn, die echte verbeteringen geleidelijk zullen teweegbrengen.

Lokale Agenda 21 is een concreet actieplan om Anderlecht samen op weg te zetten naar duurzame ontwikkeling.

Overleg met diverse actoren die beïnvloed zijn door deze wijzigingen is een essentieel principe van een duurzaam project. Bijgevolg heeft het gemeentebestuur besloten om inwoners te betrekken in de ontwikkeling van dit actieplan door middel van workshops die open staan voor alle burgers en dit vanaf de eerste fase “Plaatsbeschrijving”.

Een concreet actieplan voor 2012-2014

De gemeenteraad van 20 september 2012 was een belangrijke afspraak voor duurzame ontwikkeling. Tijdens de zitting werden de 63 actiepunten van Agenda 21 namelijk goedgekeurd, die dienen om het duurzame karakter van onze gemeente op lange termijn te vrijwaren.

Het actieplan werd tijdens het eerste semester van 2012 door het college goedgekeurd. In dit document, gerealiseerd onder impuls van de dienst Duurzame Ontwikkeling en in samenwerking met de andere gemeentediensten, wordt omschreven welke vooruitgang er wordt verwacht voor 2013 en 2014. Elke actie wordt beschreven in een fiche die de gemeentelijke context, de betrokken actoren en de concrete maatregelen bevat.

Actieplan 2012-2014


Tussentijdse evaluatie

Van januari tot maart 2014 maakte de gemeente een interne tussentijdse evaluatie op om te bekijken wat gerealiseerd werd en welke problemen zich hebben voorgedaan. Dit gaf ons de kans om na te gaan wat er in 2014 kan worden verbeterd.

Tussentijdse evaluatie
Forum van 27 april 2014 - Samenvatting van de gesprekken met de burgers


De buurtbewoners werken samen met de gemeente !
Bezoek de fotogalerij en ontdek wie zich inzet voor duurzaamheid in Anderlecht.Voorbeeld initiatief : duurzame refters in Anderlecht

Na de gesprekken en het aangaan van engagementen, heeft de gemeente concrete stappen gezet inzake duurzame ontwikkeling. Sommige van deze stappen gelden zelfs als voorbeeld op gewestelijk niveau. Tijdens de uitzending van het programma "Bruxelles dans le Vert", op 26 november, werden er drie lokale initiatieven van "Agenda 21" toegelicht. Het gaat onder andere om het project "ieder dag 1200 duurzame maaltijden", dat sinds 2009 in de gemeentescholen en de sociale restaurants in Anderlecht loopt.
U kunt deze reportage bekijken via onderstaande link :
http://www.telebruxelles.net/portail/emissions/anciennes-emissions/bruxelles-dans-le-vertn?start=3