Het Deelnamebudget van het Duurzame Wijk contract « Scheut » heeft als doel initiatieven te ondersteunen die het leven in de wijk verbeteren, door de financiering te organiseren van de voorgestelde projecten en die gedragen worden door de bewoners.

Het fonds beschikt over een enveloppe van 15.000 €, die jaarlijks beschikbaar zal zijn gedurende 4 jaar. Hetgeen overeenkomt met een globaal bedrag van 60.000 €. De projecten kunnen van wisselende aard zijn, bvb. een wijkfeest, kleine verbouwingen, de organisatie van een uitstap, ... .

Het Deelnamebudget is er gekomen vanuit de wil om het initiatief en de betrokkenheid van elke bewoner toe te laten, en meer in het bijzonder van degenen die het minst gewoon zijn of het minst de mogelijkheid hebben om deel te nemen.

Er wordt ernaar geijverd dat collectieve actie en burgerschap dragers zijn van verandering.


WE HERDENKEN HET PARTICIPATIEF BUDGET !<BR> Algemene Vergadering - Woensdag 16/01 om 18u<BR> Herzinning van het reglement, van de criterias en bedragen. <BR> Selectie van een nieuw comité.