Een nieuwe projectoproep kwam tot stand in 2014 in het Participatiehuis : de "Burgerprojecten".

Deze projectoproep vervangt de vroegere "Duurzame Wijkenveloppen" en werd met de wijkcomités volledig herzien : nieuwe termijnen, nieuw reglement, nieuwe procedures. Kortom, een nieuwe start vanaf 1 april 2014.

De doelstelling van de projectoproep bestaat erin om burgerinitiatieven ten gunste van de inwoners van Anderlecht te ondersteunen. De projectoproep richt zich tot vrijwilligersverenigingen (verenigingen zonder loontrekkenden), bewonersgroepen, wijkcomités of inwoners die alleen handelen. De initiatieven moeten criteria rond vier thema’s omvatten : sociaal, economisch, ecologisch en cultureel of artistiek.

De laatste grote wijziging heeft betrekking tot het maximumbedrag voor het opstarten van een project. Dit bedrag werd tot een maximum van 5000 euro opgetrokken.