De Europese Week van de Lokale Democratie is een Europees evenement dat jaarlijks plaats heeft op de verjaardag van goedkeuring van het Europees Handvest inzake lokale autonomie door de Raad van Europa (15 oktober 1985).

Het doel van de week is de kennis van de burgers over hun lokale besturen te verbeteren en ze aan te moedigen tot meer burgerparticipatie.

  • Fotowedstrijd
    Le 12 juin 2017
  • Programma 2016
    Le 26 septembre 2016
    Van 10 tot 17 oktober 2015 Thema : Samenleven in maatschappijen met verschillende culturen : elkaar respecteren, dialoog en (...)