De richtplannen van aanleg

Informatie en participatie van het publiek

We informeren u graag over de publicatie van het Ministerieel Besluit d.d. 08 mei 2018 dat de Administratie bevoegd voor ruimtelijke ordening opdraagt de opmaak van het richtplan van aanleg aan te vatten voor de Stationswijk Brussel-Zuid, voor de Wijk Ninoofse Poort en voor de Wijk Heyvaert.

Bij deze sturen wij u: