De projectoproep richt zich tot inwoners, wijkcomités en verenigingen die actief zijn in een wijk van Anderlecht.

De doelstelling is steun te bieden aan burgerinitiatieven die de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de wijk ten goede komen. Het project moet zo veel mogelijk inwoners van de buurt mobiliseren op een intergenerationele en interculturele manier.

Afsluitend op 16 juni 2017.
  • Burgerprojecten 2016
  • Burgerprojecten 2017