Tijdens onze Nieuwjaars-Particip’Café hebben we onze nieuwe gids voorgesteld :
Het vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht
U kunt het downloaden in PDF formaat
Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

De Participatiecel heeft de opdracht de inwoners te betrekken bij gemeentelijke projecten en initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot een betere levenskwaliteit in de wijken.

Inwoners en mensen die actief zijn on de gemeente betrekken bij gemeentelijke projecten : de Participatiecel organiseert ontmoetingsavonden om de gemeentelijke projecten voor te stellen. Ze organiseert ook thema- en info-avonden en debatten.

Raadpleeg de lijst van de volgende avonden die worden georganiseerd door de Participatiecel op de pagina Particip’cafés. Raadpleeg ook onze pagina Agenda waar u andere evenementen vindt die u kunnen interesseren.

Steun aan wijkinitiatieven : de Participatiecel staat ter beschikking van inwonersgroepen, wijkcomités en verenigingen die de levenskwaliteit in hun buurt willen verbeteren. Ze steunt hun rpojecten op verschillende manieren :
 door zalen ter beschikking te stellen voor vergaderingen
 door te helpen bij administratieve stappen
 door een bibliotheek ter beschikking te stellen
 door plaatselijke initiatieven en wijkcomités in de kijker te plaatsen

Indien u een project wenst op te starten in uw buurt, aarzel dan niet ons een bezoekje te brengen.

Burgerprojecten : elk jaar organiseert de Participatiecel een projectoproep met als doel burgerinitiatieven rond buurtontwikkeling te ondersteunen. De projecten die door de jury worden weerhouden, ontvangen een subsidie. Vanaf 2014 werd de projectoproep "Duurzame wijkenveloppen" vervangd door de oproep "Burgerprojecten".

De Participatiecel ontvangt u na afspraak van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 16u.
  • Voorstelling Participatie