Volledig rapport van de burgerraadpleging waarbij 150 Belgische burgers samen bespraken welk Europa zij willen.
De Koning Boudewijnstichting organiseerde dit debat in februari 2007 in het kader van het Europese project European Citizens’ Consultations om de verwachtingen van de Belgische burgers tegenover Europa te kennen.

Met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister.

  • Anderlecht kunstgemeente, groene gemeente
  • Anderlecht terre d’art, terre de verdure
  • Bewonersparticipatie en stedenbeleid
  • Bruxelles change... ! – 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale
  • Catalogue inventaire des peintures