De uitwerking van het gemeentelijke ontwikkelingsplan of GemOp begon in 2009 en werd opgestart door de dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit samen met het studiebureau COOPARCH, dat door de gemeente geselecteerd werd. Dit plan is een strategisch instrument voor ontwikkeling dat elke gemeente op haar grondgebied uitrolt. Het GemOP respecteert de voorschriften van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan en vult het aan.

Het GemOP tekent de grote lijnen voor de ontwikkeling van de gemeente op diverse vlakken uit : ruimtelijke ordening, huisvesting, economie, collectieve uitrustingen, leefmilieu of mobiliteit. Het gaat dus om een transversale aanpak van al deze domeinen. Het GemOP is een extern beleidsinstrument dat de strategische planning van de gemeente vastlegt en voor de beleidsmakers en –beheerders een kader, argumenten en bakens schept die het territoriaal kader en het levenskader verbeteren.

Participatie van de burgers

Eind 2009 en begin 2010, kon de dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit een Diagnose opstellen. Dankzij de medewerking van de gemeentediensten kon men een analyse van de situatie maken en de Uitdagingen duidelijk omschrijven. In de maand juni 2010 volgde de raadpleging van de bevolking en van het verenigingsleven.

De periode van half 2010 tot maart 2011 was gewijd aan de fase van Voorstellen en vaststellen van Maatregelen, in overleg met dezelfde deelnemers. Deze stap heeft geleid tot de presentatie van de Prestige-Projecten van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan aan de bevolking in het voorjaar van 2011.

Vervolgens stelde het studiebureau een milieueffectenrapport (MER) op om de projecten en maatregelen te evalueren, waardoor men met de laatste fase van het GemOP kon starten.

Het GemOP is onderverdeeld in 4 Prestige-projecten en transversale maatregelen voor iedereen...

Het GemOP verkondigt 4 prestige-projecten, « Neerpede - Vogelzang », « Centrum », « Kuregem » en « Kanaal-Zuid ». Deze vier zones verzamelen een groot aantal problemen : ze verschijnen als grootstedelijk belang op regionaal vlak, als prioritair en als echte motoren voor de ontwikkeling op gemeentelijk niveau.

Deze strategische zones zijn zeker gelokaliseerd, maar hun impact ligt ver buiten hun grenzen en leiden tot een reeks transversale maatregelen met betrekking op het gehele grondgebied.

Deze maatregelen richten zich op zeer uiteenlopende aspecten : de kwaliteit van de openbare ruimten, het behoud van het patrimonium, de renovatie van leegstaande gebouwen, de uitbreiding van scholen en kribben, de inplanting van een GEN-station naast de Kuregembrug, de versterking van de Netheid-acties, de ondersteuning van de burgers-initiatieven,...

Het volledige dossier van het GemOP en zijn MER werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 2014 en goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door regeringsbesluit van 26 maart 2015 (BS 16/04/2015).

Wil u het GemOP raadplegen ?

 Raadpleeg het document

  • Participatiehuis, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 14u
    Wayezstraat 94
  • Dienst Stadsontwikkeling, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30
    Van Lintstraat 6 – 2de verdieping

 Download de documenten

Volume I : « Het GemOP »
Volume II : « de bestaande toestand van het GemOP en het MER »
Volume III : « het MER met het lastenboek »
Volume IV : « de niet-technische samenvatting »
Kaarten
Addendum : « Bodemvervuiling en grondlasten - Op te heffen BBP’s - plannen scholen en kinderdagverblijven »
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26/03/2015